Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Stranica:
126.
Autor/i:
Jelena ŠELER , dipl. iur.
Sažetak:

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika, poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće, odnosno kolokvijalno rečeno „refundaciju bolovanja“1 pod uvjetima, u iznosu i na način uređen odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju2 (ZOZO). U članku se pobliže objašnjava kod kojih privremenih nesposobnosti za rad poslodavac može tražiti povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće radniku, kako će to učiniti, u kojoj svoti te u kojim će se rokovima obaviti povrat.

  1. Privremena nesposobnost ili spriječenost za rad
  2. Naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
  3. Tko je obvezan isplatiti naknadu plaće
  4. Rokovi u kojima HZZO obavlja povrat isplaćene naknade plaće poslodavcu
  5. Svota naknade plaće za koju poslodavac može tražiti povrat
  6. Posebna pravila za utvrđivanje visine naknade plaće te čija sredstva ona tereti
  7. Kada se ne može ostvariti povrat isplaćene naknade plaće od HZZO-a te naknada tereti poslodavca
  8. Kada radnik gubi pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a
  9. Postupak povrata isplaćene naknade plaće
Hashtags:
#Bolovanje, #HZZO, #Refundacija