Paušalno oporezivanje ili nesamostalni rad

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Paušalno oporezivanje ili nesamostalni rad
Stranica:
159.
Autor/i:
Autori: Ivana PETRIKIĆ , dipl. oec.
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Primijećene su pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona kroz institut paušalnog obrta. Naime, u određenim slučajevima umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji utvrđuju dohodak u paušalnoj svoti te se naknade za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada isplaćuju kroz isplate prema paušalnom obrtu. Takva postupanja, motivirana isključivo kako bi se iskoristio način obračuna namijenjen paušalnim obrtnicima, tj. plaćanje što manjeg poreza na dohodak neovisno o stvarnoj gospodarskoj situaciji u kojima se odvijaju transakcije, unatoč postojanju obilježja nesamostalnog rada, predstavljaju korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

  1. Uvod
  2. Pravni okvir za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada
  3. O upitniku NR (utvrđivanje obilježja kriterija nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona)
  4. Rješavanje po usporedbi podataka
  5. Zaključak
Hashtags:
#KorištenjePoreznihPogodnosti, #NesamostalanRad, #ObrtniciPaušalisti, #PrikriveniRadniOdnos