Prijava u registar obveznika PDV-a do 15. 1. 2002. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Prijava u registar obveznika PDV-a do 15. 1. 2002. godine
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sve pravne i fizičke osobe status poduzetnika koji su u sustavu PDV-a rješavaju prijavom na Obrascu P-PDV, koji se predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Krajnji rok za podnošenje prijave radi upisa u registar je 15. siječnja 2002., a obveza podnošenja odnosi se na nove obveznike PDV-a koji su to postali po "sili Zakona" prekoračivši Zakonom utvrđenu granicu prometa tijekom 2001. godine, kao i na "male poduzetnike" koji dobrovoljno temeljem vlastite odluke žele ući u sustav i postati obveznikom PDV-a od početka ove godine, neovisno o veličini ostvarenog prometa u prethodnoj godini.

Do navedenog roka o svom poreznom statusu - da li žele ostati u sustavu PDV-a ili žele izaći iz sustava, moraju se pisano izjasniti i svi poduzetnici koji su zbog prekoračenja granične svote prometa u 2000. godini postali obveznicima PDV-a od 1. 1 2001., pri čemu im je vrijednost oporezivih isporuka tijekom 2001. bila manja od 85.000,00 kn.

Hashtags: