Ažurira se direktiva o PDV-u i sprječava osnivanje fiktivnih poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Ažurira se direktiva o PDV-u i sprječava osnivanje fiktivnih poduzeća
Stranica:
170.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: