Kapara i odustatnina

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Kapara i odustatnina
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku obrađuje dva instituta obveznog prava koja se razmjerno često pojavljuju u obveznom ugovornom pravu, a posebno u građanskim (potrošačkim) ugovorima. Ti se instituti zbog svoje raširenosti, odnosno prisutnosti smatraju, u načelu, dobro poznatima, no često se u praksi pokazuje da brojna i ponekad složena pravna pravila uređena obveznim pravom nisu korisnicima tih instituta u dovoljnoj mjeri poznata i jasna. Drugim riječima, glede bitnih karakteristika navedenih pravnih instituta često dolazi do nepravilnih tumačenja, iz kojih onda proistječu pogreške, problemi i sporovi.

  1. Uvod
  2. Kapara
  3. Kapara kao odustatnina
  4. Odustatnina

Hashtags:
#Kapara, #Odustatnina