Knjigovodstvo odgođenog poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Knjigovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom su članku prikazani poslovni događaji koji mogu dovesti do knjiženja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze. Odgođena porezna imovina nadoknađuje se u sljedećim poreznim razdobljima kad se ispune određeni uvjeti. U odgovarajućim okolnostima odgođena porezna obveza postaje tekuća.

  1. Uvod
  2. Knjigovodstvo odgođene porezne imovine
  3. Knjiženje odgođene porezne obveze
  4. Odgođeni porez u slučaju poreznog gubitka
  5. Zaključak
Hashtags:
#OdgođenaPoreznaImovina, #OdgođenaPoreznaObveza, #OdgođeniPorezi, #PrivremeneRazlike