Kvantifikacija klimatskih rizika u bankarstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Kvantifikacija klimatskih rizika u bankarstvu
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Sažetak:

Klimatske promjene imaju sve veći utjecaj i na izloženost banaka. Banke moraju upravljati vlastitim izloženostima i pomoći u financiranju zelene agende, kao ključnog elementa za ublažavanje utjecaja globalnog zatopljenja. Autor u ovom članku piše o konceptualnom okviru za mjerenje takvih rizika te o glavnim preprekama i izazovima koje banke imaju u vezi s time.

  1. Uvod
  2. Klimatski rizici u sklopu bankarskoga regulatornog okvira
  3. Potrebni podatci za izračun i kategorizaciju klimatskih rizika
  4. Modeliranje financijskih rizika koji se vežu uz klimatske čimbenike
  5. Vremenski horizont klimatskih rizika i operativni zahtjevi za njihovo mjerenje
  6. Zaključak
Hashtags:
#Bankarstvo, #Izloženost, #KlimatskiRizici