Utjecaj eura na valutne klauzule i klauzule strane valute

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Utjecaj eura na valutne klauzule i klauzule strane valute
Stranica:
201.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Zvonimir SLAKOPER
Sažetak:
Valutne klauzule (izražavanje vrijednosti novčane obveze u domaćoj novčanoj jedinici i vezanje količine domaće valute uz promjenu tečaja domaće valute prema odre đenoj stranoj valuti u razdoblju između sklapanja ugovora i ispunjenja obveze plaćanja) u hrvatskom su pravu dopuštene, a klauzule strane valute (ugovorene kad je vrijednost novčane obveze utvrđena u određenoj stranoj valuti a ne u domaćoj) zabranjene su kad se radi o pravnim poslovima sklopljenim u RH između domaćih osoba, te izme đu domaćih fizičkih i stranih osoba.

Autor zastupa stajalište da u slučaju ugovaranja valutne klauzule, svaku pojedinu ugovorenu valutu zemlje članice EMU (trenom kad njena valuta prestaje biti zakonsko sredstvo plaćanja u matičnoj zemlji) time treba uzeti kao zamjenu za euro i novčanu obvezu učiniti ovisnom o tečaju eura prema domaćoj valuti. Kad je ugovorena klauzula strane valute ovakav pristup nije moguć s obzirom na razliku između tečaja ugovorene strane valute i eura.

Hashtags: