Plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u 2002. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u 2002. godini
Stranica:
214.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Donesen je Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 114/01. dalje: Zakon). Svi obveznici plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje plaćati će doprinos po stopama uređenim ovim Zakonom koje nisu izmijenjene u odnosu na prethodno razdoblje. Uveden je novi doprinos kojim će se osiguravati sredstva za pokriće troškova ozljeda na radu i profesionalnog oboljenja kojega trebaju plaćati poslodavci na plaće radnika po stopi 0,47% i ostali obveznici na osnovice koje će propisati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje općim aktom.

O tome i ostalim novostima možete pročitati u ovom članku.

Hashtags: