Plaće i nadoknade državnih službenika i namještenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Plaće i nadoknade državnih službenika i namještenika
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (dalje u tekstu: KU) sklopljen je 13. prosinca 2001. godine između Vlade RH s jedne strane, te Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Sindikata policije Hrvatske i Sindikata vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata s druge strane. O osnovnim značajkama ovog ugovora pišemo u nastavku.
Hashtags: