Poslovi lizinga u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Poslovi lizinga u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: