Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije prema noveliranom propisu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije prema noveliranom propisu
Stranica:
66.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autori u ovome članku na jezgrovit način prikazuju novosti koje se odnose na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije trgovačkog društva nakon okončanja njegove likvidacije, i to u svjetlu zadnje novele Zakona o trgovačkim društvima.

  1. Uvod
  2. Normativni okvir
  3. Čuvanje građe u svjetlu zadnjih novela Zakona o trgovačkim društvima
  4. Rokovi čuvanja poslovnih knjiga i dokumentacije određeni posebnim propisima
Hashtags:
#ČuvanjePoslovnihKnjiga, #PoslovneKnjige