Zlouporaba osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Zlouporaba osiguranja
Stranica:
83.
Autor/i:
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:

Autori se u ovom članku bave zlouporabom osiguranja s osvrtom na sve one aktivnosti usmjerene na neosnovano izvlačenje koristi iz djelatnosti osiguranja. Zlouporabe i prijevare u osiguranja pojavljuju se od samih početaka rada osiguravajućih kuća. Kazneno djelo zlouporabe osiguranja propisano je odredbom čl. 238. Kaznenog zakona i spada u posebnu vrstu prijevara. Za navedeno kazneno djelo može se osim fizičke osobe kazniti i pravna osoba zbog odgovornosti njezine odgovorne osobe. Najzastupljeniji oblici zlouporabe i prijevare u osiguranju su kod autoosiguranja, osiguranja života, zdravlja te imovine (stanova i poslovnih prostora). Osim pojedinačnih zlouporaba osiguranja i raznih prijevara povezanih s osiguranjem, zlouporabe i prijevare mogu nastati i djelovanjem organiziranog kriminala. Iako se danas one sve brže otkrivaju, još uvijek veliki broj zlouporaba i prijevara ostaje neotkriven.

  1. Uvod
  2. Kazneni aspekt zlouporabe osiguranja
  3. Oblici prijevara i zlouporaba osiguranja s analizom počinjenih kaznenih djela u RH od 2016. do 2020. godine
  4. Zaključak
Hashtags:
#Osiguranje, #ZlouporabaOsiguranja