Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
86.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: