Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Primjena snižene stope PDV-a na maslac i margarin
  • Primjena snižene stope PDV-a na čokolino, pakiranje grickalica poput badema i kikirikija te na drveni ugljen iz KN oznake 4402
  • Primjena snižene stope PDV-a na jestiva ulja
  • Primjena snižene stope PDV-a od 5% na ulaznice

Porez na dohodak

  • Povrat poreza blokiranim građanima
  • Troškovi prijevoza na posao i s posla
Hashtags: