Poslovne obavijesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Poslovne obavijesti
Stranica:
253.
Autor/i:
Sažetak:
    Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Pregled mjesečnih srednjih tečajeva kune prema tečajnici HNB u 2001. godini
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u siječnju 2002.
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2002.
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u prosincu 2001.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u prosincu 2001.)
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. XII. 2001. do 31. XII. 2001.
Hashtags: