Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:
  • Porezno pravo – PDV

Pojam stalnoga poslovnog nastana

  • Zaštita potrošača

Ugovori na daljinu sklopljeni elektroničkim sredstvom

Hashtags: