Koje novosti donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Koje novosti donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Sažetak:

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu. Svaki je poslodavac obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu te odgovara za organiziranje i provedbu zaštite na radu, neovisno o tome je li zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s ovlaštenom osobom. Autor u članku prikazuje novosti koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita koji se primjenjuje od 31. prosinca 2021. godine.

 1. Uvod
 2. Osposobljavanje za rad na siguran način
 3. Provedba osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 4. Zapisnik o provedenom osposobljavanju radnika
 5. Osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegova ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
 6. Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu
 7. Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu
 8. Ispitna komisija i ispitivači za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu
 9. Elektronička evidencija izdanih uvjerenja stručnjacima zaštite na radu
 10. Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu te priznavanje statusa koordinatora zaštite na radu
 11. Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu
 12. Provedba usavršavanja stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenika
 13. Zaključne napomene
Hashtags:
#ZaštitaNaRadu