Obrnute hibridne neusklađenosti u primjeni od 2022. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Obrnute hibridne neusklađenosti u primjeni od 2022. godine
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u 1/22. obrađena je tema usklađenja porezne osnovice u slučajevima hibridnih neusklađenosti, a koje su u hrvatski porezni sustav uvedene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19.). Te izmjene poreznog sustava rezultat su usklađenja sa smjernicama EU-a, konkretnije s Direktivnom vijeća (EU) 2017/952 od 29. svibnja 2017. godine o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama.

U vezi s tim uređene su i tzv. obrnute hibridne neusklađenosti čija je primjena odgođena do 1. siječnja 2022. godine. U ovom članku riječ je o hibridnim neusklađenostima općenito i načinu primjene tzv. obrnutih hibridnih neusklađenosti.

  1. Uvod
  2. Hibridne neusklađenosti
  3. Problem poreznog razdoblja
  4. Povezane osobe
  5. Obrnute hibridne neusklađenosti
  6. Obveze poreznog obveznika u slučaju hibridnih neusklađenosti
  7. Izvješćivanje o hibridnim neusklađenostima i obrnutim hibridnim neusklađenostima
  8. Zaključak
Hashtags:
#DvostrukiOdbitak, #HibridnaNeusklađenost, #ObrnutaHibridnaNeusklađenost, #PoslovnaJedinica, #PovezaneOsobe