Nacionalna klasifikacija statističkih regija (HR-NUTS 2021.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Nacionalna klasifikacija statističkih regija (HR-NUTS 2021.)
Stranica:
123.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Kao zemlja članica Europske unije, Republika Hrvatska uključena je u nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS). Riječ je o višerazinskoj klasifikaciji kojom se prostorne jedinice zemalja članica razvrstavaju u različite NUTS razine ovisno o broju stanovnika. Pritom je bitan i kriterij bruto domaćeg proizvoda (BDP) prema standardu kupovne moći po stanovniku. NUTS klasifikacija posebno je značajna kod dodjele potpora iz EU fondova. U skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku, Državni zavod za statistiku donio je krajem 2019. godine novu nacionalnu klasifikaciju statističkih regija koja je u primjeni od početka 2021. godine.

  1. Nova nacionalna klasifikacija statističkih regija u RH
Hashtags:
#NacionalnaKlasifikacija, #NUTS, #StatističkeRegije