Praktični aspekti novele Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Praktični aspekti novele Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine
Stranica:
6.
Autor/i:
Autor: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u RH u postupku koji je uređen zakonom. Aktualni Zakon o pravu na pristup informacijama donesen je 2013. godine te je, osim promjene iz 2015. godine, koje su bile uvjetovane obvezom RH da se u hrvatski pravni poredak preuzmu norme iz relevantnih direktiva EU-a, jedan od rijetkih zakona u našem pravnom poretku koji nije podvrgnut čestim ili nepromišljenim promjenama po kojima je hrvatski zakonodavac postao prepoznatljiv. Opisana višegodišnja normativna postojanost omogućila je da se u ovom konkretnom upravnom području izgradi uglavnom stabilna praksa, i to ponajprije kroz pravna shvaćanja Povjerenika za informiranje i Visokoga upravnog suda RH, a s time su se ispunile pretpostavke kako bi zakonodavac mogao procijeniti učinke Zakona te meritorno u njega intervenirati. S obzirom na važnost spomenute teme i uvijek aktualnu problematiku ostvarivanja prava na pristup informacijama u ovome se radu prvotno donosi prikaz novih postupovnih normi u Zakonu o pravu na pristup informacijama s posebnim osvrtom na „uvođenje“ prigovora kao pravnog lijeka.

  1. Uvod
  2. Produženje roka za odlučivanje o žalbi
  3. Razlozi za uvođenje prigovora u Zakon o pravu na pristup informacijama
  4. Izvršenje rješenje Povjerenika za informiranje
  5. Zaključak

Hashtags:
#PravoNaPristupInformacijama, #Žalba