Nagodba o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Nagodba o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Mato CRKVENAC, ministar financija
Sažetak:
Svi koji plaćaju redovno poreze i doprinose upitat će se jesu li i oni mogli uštedjeti na kamatama koje će biti oproštene, te koliko su mogli zaraditi na vremenskoj preferenciji novca od neplaćenih poreza od 1995. do 2000., itd. Naime, Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (Nar. nov., br. 117/01. od 24. XII. 2001. - dalje: Zakon) oprašta porezne i druge dugove onima kojih ih nisu namirili do 31. XII. 1994., dok se svota oprosta iz nagodbe može povećati.

Rok za predaju prijedloga za nagodbu bio je do 23. siječnja 2002. za sve one koji imaju evidentirane navedene dugove. Prijedlozi za nagodbu s temelja svih dugova predaju se mjesno nadležnoj Poreznoj upravi. Porezna uprava i Ministarstvo financija riješit će zahtjeve u roku od 180 dana od datuma predaje. Nadamo se da će se predmeti moći dopunjavati dodatnim podatcima i u tijeku postupka, pa se stoga ono ograničeno važenje Zakona opisuje u nastavku. Ovaj članak je zapravo tekst Upute o provođenju Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (Kl.: 415-01/02.01/1, ur. br.: 513-01/02 od 15. I. 2002.) koju je izdalo Ministarstvo financija. U članku su dodani i neki dijelovi iz Zakona koje je bitno imati na umu, a koji nisu bili navedeni u predmetnoj Uputi.

Hashtags: