Ozljeda na radu – ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Ozljeda na radu – ispravak i dopuna Obrasca JOPPD
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

U članku „Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu“ autorice L. Turković-Jarže u RRiF-u 6/20. detaljno je obrađena tema ozljede na radu. U ovom praktikumu na primjeru prikazujemo obračun plaće i naknade plaće radnici za koju je tiskanica Prijava ozljede na radu ovjerena nakon što je poslodavac obračunao i isplatio plaću i naknadu plaće za bolovanje za prethodni mjesec na svoj teret. Nova informacija o potvrđenoj ozljedi na radu dovodi do naknadnih ispravaka obračuna, obrazaca JOPPD i najčešće isplate razlike radniku. Poslodavcu ostaje pretplata poreza, prireza i doprinosa za koju se ili traži povrat ili se koristi za buduće obveze.

  1. Uvod
  2. Prava iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
  3. Praktičan primjer
Hashtags:
#DopunaJOPPD-a, #IspravakJOPPD-a, #OzljedaNaRadu