Označavanje neprehrambenih proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Označavanje neprehrambenih proizvoda
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Neprehrambeni proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju biti označeni propisanim podatcima na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, najmanje s podatcima iz Zakonom o zaštiti potrošača, a onda i ostalima. Ako je za pojedine neprehrambene proizvode propisano, neprehrambeni proizvodi trebaju biti označeni i dodatnim znakovima, piktogramima (simbolima) i/ili drugim oznakama prema zahtjevima drugih propisa. Dalje u članku dajemo prikaz označavanja pojedinih vrsta ili skupina neprehrambenih proizvoda koje potrošači najčešće kupuju.

  1. Uvod
  2. Propisi koji uređuju označavanje proizvoda
  3. Općenito o označavanju proizvoda
  4. Označavanje prema zakonu o zaštiti potrošača
  5. Označavanje prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
  6. Označavanje tekstilnih proizvoda i obuće
  7. Označavanje predmeta opće uporabe
  8. Zaključak
Hashtags:
#Deklaracije, #NeprehrambeniProizvodi, #OznačavanjeProizvoda, #OznačavanjeRobe, #StavljanjeNaTržište, #ZakonOZaštitiPotrošača