I. Financijska izvješća uprave društva za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
I. Financijska izvješća uprave društva za 2001.
Stranica:
18.
Autor/i:
Sažetak:
    Zašto financijsko izvješćivanje za jednogodišnje poslovanje
  • Tko mora sastavljati godišnja financijska izvješća po odredbama zakona o računovodstvu
  • Koja financijska izvješća čine temeljna izvješća za 2001.
  • Treba li sastavljati i izvanfinancijska izvješća za 2001.
  • Koji poduzetnici sastavljaju konsolidirana financijska izvješća
  • Koji poduzetnici imaju obvezu revizije financijskih izvješća
  • U kojim rokovima uprava predočuje vlasnicima financijska izvješća za 2001.
  • obveza objavljivanja temeljnih financijskih izvješća za 2001.
  • Pregled rokova u kojima treba okončati radove sastavljanja izvješća za 2001.
Hashtags: