VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2001.
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
  Pristup
 • Rok za predaju i što se predaje
 • Obveznici sastavljanja porezne prijave i plaćanja poreza na dobitak
 • Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
 • Pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja
 • Mjerodavnost poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
 • Stopa poreza na dobitak
 • Knjiženje plaćenih predujmova i zatvaranje s konačnom obvezom
 • Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak - Obrazac PD
 • Pregled razlika u podatcima koji su iskazani u poreznoj prijavi u odnosu na one u računu dobitka i gubitka
Hashtags: