Prijelaz na novi sustav proračunskog računovodstva: otvaranje stanja 1. siječnja 2002. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Prijelaz na novi sustav proračunskog računovodstva: otvaranje stanja 1. siječnja 2002. godine
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Od 1. 1. 2002. u primjeni je novi računovodstveni sustav za proračune i proračunske korisnike. U tom smislu izmijenjena je Uredba o računovodstvu proračuna (Nar. nov., br. 119/2001.) te je donijet novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 119/2001.). Za svrhe planiranja prihoda i rashoda računski plan već je djelomično bio propisan u Naputku o ekonomskoj i financijskoj klasifikaciji (Nar. nov., br. 93/01.). O novostima u proračunskom računovodstvu i otvaranju knjiga za 2002. godinu piše naša suradnica iz Ministarstva financija.
Hashtags: