Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Najčešći razlog podjele društava kapitala je izdvajanje pojedinih djelatnosti iz postojećeg društva u nova društva. Statusna promjena podjele može se provesti razdvajanjem ili odvajanjem, pri čemu dolazi do osnivanja novog društva ili više njih, odnosno do prijenosa imovine i obveza na već postojeća društva. Prije provedbe postupka podjele potrebno je razmotriti i porezne posljedice. O specifičnostima podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Podjela društva s ograničenom odgovornošću s osnivanjem novih društava
  3. Porezno motrište podjele društva
  4. Otvaranje poslovnih knjiga novoosnovanih društava
  5. Zaključak
Hashtags:
#OsnivanjeDruštva, #PodjelaDruštva, #PodjelaSOsinvanjem