U primjeni je novi Zakon o javnoj nabavi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
U primjeni je novi Zakon o javnoj nabavi
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Marija CVRLJE, dipl. iur.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2002. stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01.) kojim počinje temeljita reforma sustava javne nabave.

Dosadašnji sustav nabave bio je uređen Zakonom o nabavi roba, usluga i ustupanju radova, a primjenjivao se od ožujka 1998. Taj je Zakon uz mnoge nedostatke uspješno ostvario prvotno postavljene ciljeve. U novonastalim međunarodnim uvjetima njegova primjena postaje upitnom zbog novih ciljeva, ali i poteškoća uvjetovanih mnoštvom primjedbi i traženjem tumačenja. Propisani postupci, mjerila i uvjeti nabave bili su nepotpuni . Otežan je bio i nadzor nabave koji je moguć samo onda kada postoje jasna pravila, postupci, evidencija i nadzorne službe. Upitna je i transparentnost nabave, budući se većina nabava u vrijednosti do 400.000 kn obavljala bez javnog nadmetanja, a za nabave u vrijednosti do 200.000 kn primjena Zakona nije bila obvezna, pa za nju nisu bila propisana pravila i postupci nabave.

Hashtags: