Izrada plana poslovanja za 2023. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Izrada plana poslovanja za 2023. godinu
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ , prof. v. š.
Sažetak:

S obzirom na kraj kalendarske godine, nužno je započeti s pripremama godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu. S obzirom na turbulentnost vremena u kojemu živimo, visoku inflaciju, rast cijena energenata i sirovina, zastojima u dobavnim lancima, rast referentnih kamatnih stopa i uvođenje eura, godišnje planiranje za 2023. godinu pred poduzeća postavlja brojna pitanja i dvojbe.

Uz oprezno planiranje i uključivanje svih relevantnih činjenica i predviđanja za sljedeću poslovnu godinu, u tekućem će poslovanju nužno biti veliku pozornost posvetiti procesu upravljanja rizicima i kontinuiranom praćenju i revidiranju ciljeva i aktivnosti za njihovo ostvarenje, kako se nove okolnosti u samom okruženju ili interno u poduzeću budu pojavljivale. Ono što je nužno jest blisko povezati sve funkcije internog nadzora i kontrole, kontrolinga, funkciju planiranja i upravljanja rizikom te provjeravati i revidirati pretpostavke na kojima se temelji planiranje u slučaju pojave novih internih i eksternih okolnosti značajnog utjecaja na postavljene pretpostavke. U tekuća će poslovanja biti nužno uključiti kontinuiranu analizu osjetljivosti i analizu scenarija kao metode upravljanja rizikom tako da se u analizu rizika uključuju sve veće vjerojatnosti događanja budućih ekstremno nepovoljnih scenarija.

U ovom članku autorica obrađuje proces pripreme godišnjega operativnog plana poduzeća te korake u pripremi godišnjeg proračuna odnosno master budžeta i njegovih sastavnih dijelova. Specifičnost procesa planiranja u uvjetima visoke neizvjesnosti i inflacije te upravljanje rizikom u realizaciji postavljenih ciljeva nije predmet ovog članka.Uz oprezno planiranje i uključivanje svih relevantnih činjenica i predviđanja za sljedeću poslovnu godinu, u tekućem će poslovanju nužno biti veliku pozornost posvetiti procesu upravljanja rizicima i kontinuiranom praćenju i revidiranju ciljeva i aktivnosti za njihovo ostvarenje, kako se nove okolnosti u samom okruženju ili interno u poduzeću budu pojavljivale.

U ovom članku autorica obrađuje proces pripreme godišnjega operativnog plana poduzeća te korake u pripremi godišnjeg proračuna odnosno master budžeta i njegovih sastavnih dijelova.

  1. Uvod
  2. Godišnji operativni plan
  3. Godišnji proračun (master budžet)
  4. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiPlanPoslovanja, #GodišnjiProračun