Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
91.
Autor/i:
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sažetak:
  1. Brojevni sufiksi
  2. Nesporazum
  3. Prekomjerno oštećenje
  4. Propisivanje prava i obveza u općem aktu
  5. Vize i dozvole za boravak i rad
Hashtags: