Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja

Porez na dohodak

  • Zahtjev za ispravak godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i povrat u prijašnje stanje

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Plaćanje poreza na kuće za odmor
Hashtags: