Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća
Stranica:
232.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Viktor FRANC
Sažetak:
Nedavno je izašla knjiga "Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća". Autori su prof. dr. sc. Ante Pulić i prof. dr. sc. Dragomir Sundač.
    Nakladnik knjige je "International Business Consulting Centar d.o.o. Rijeka"1
  • Recenzenti knjige bili su Prof. Ph. D. B. Furht tenured professor, Florida Athletic University iz SAD-a i prof. dr. sc. Ratko Zelenika redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
  • Opseg knjige obuhvaća 137 stranica i 32 stranice posebnog dodatka
  • Sadržaj knjige je podijeljen na poglavlja: 0. Predgovor, 1. Uvod, 2. Suvremeno poslovno okruženje poduzeća, 3. Znanstveni začeci valorizacije intelektualnog kapitala, 4. Intelektualni kapital - činitelj uspješnosti suvremenog poduzeća i 5. Mjerenje intelektualnog kapitala. Uz to su dani literatura i popis crteža, shema i tablica. K tome je dodan indeks pojmova i prezentacijski prilog.
Hashtags: