Poslovne obavijesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Poslovne obavijesti
Stranica:
250.
Autor/i:
Sažetak:
    Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u siječnju 2002.
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2002.
  • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u siječnju 2002.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u siječnju 2002.)
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. I. 2001. do 31. I. 2002.
  • Pregled kamatnih stopa EURIBOR I LIBOR od 1. I. do 31. I. 2002.
Hashtags: