Godišnji obračun neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Godišnji obračun neprofitnih organizacija
Stranica:
73.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: