Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #OstalaSveobuhvatnaDobit, #SveobuhvatniDobitak