Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. godinu
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Izvještaj o novčanim tokovima
  2. Vrste novčanih tokova
  3. Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
  4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #NovčaniTokovi