Izvještaj o promjenama kapitala

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Izvještaj o promjenama kapitala
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Zahtjevi HSFI-ja i msfi-ja
  3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #PromjeneKapitala