Računovodstvo troškova osnivanja društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Računovodstvo troškova osnivanja društva
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Troškovi koji osnivačima nastaju u vezi s osnivanjem društva (javnobilježničke naknade, sudske pristojbe i sl.) mogu se nakon osnivanja društva kapitala (d.d., d.o.o. i j.d.o.o.) nadoknaditi vlasnicima na teret sredstava društva samo ako je tako predviđeno osnivačkim aktom, i to najviše do predviđene svote. Kod osnivanja j.d.o.o.-a nadoknada osnivačkih troškova može se ugovoriti najviše do svote od 250,00 eura, ali ne više od svote temeljnog kapitala. Ograničenje od 250,00 eura odnosi se i na d.o.o.-e koji se osnivaju na daljinu.

  1. Uvod
  2. Troškovi osnivanja s motrišta zakona o trgovačkim društvima
  3. Računovodstveno motrište troškova osnivanja
  4. Porezno motrište troškova osnivanja
  5. Zaključak
Hashtags:
#OsnivanjeDruštva, #PriznavanjeTroškova, #TroškoviOsnivanja