Pravni okvir raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u RH s posebnim osvrtom na zakup i prodaju u svjetlu novoga zakonskog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Pravni okvir raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u RH s posebnim osvrtom na zakup i prodaju u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Stranica:
5.
Autor/i:
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku analizira pravni okvir određenih oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u RH. U tom smislu autor će prikazati važeći opći pravni okvir raspolaganja s naglaskom na pravni režim koji je uspostavljen posljednjim izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i povezanih podzakonskih propisa. U članku će se posebna pažnja posvetiti raspolaganju putem zakupa i prodaje (putem javnog natječaja) te će se prikazati i analizirati pretpostavke takvih oblika raspolaganja, ograničenja, nadležna tijela koja provode postupak te pretpostavke za sudjelovanje u navedenim postupcima. Autor će nastojati skrenuti pozornost na novine koje je donijelo novo uređenje te na moguća otvorena pitanja.

  1. Uvod
  2. Pregled ključnih izmjena u vezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem
  3. Uređenje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
  4. Zaključak
Hashtags:
#DržavnoPoljoprivrednoZemljište, #PoljoprivrednoZemljište, #Zakup