Pravni rizici uporabe umjetne inteligencije

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Pravni rizici uporabe umjetne inteligencije
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:

Najnovija inačica sustava umjetne inteligencije ChatGPT sposobna je na upite korisnika proizvesti vrlo sofisticirane odgovore koji se gotovo i ne mogu razlikovati od ljudskih. Primjena takva velikog jezičnog modela vrlo je rasprostranjena u različitim područjima ljudske djelatnosti. Međutim, način na koji umjetna inteligencija generira odgovore i mogućnosti njihove primjene povlače sa sobom velik broj ne samo etičkih nego i pravnih poteškoća, uključujući plagijarizam, povredu osobnih podataka, klevetu, dezinformacije i drugo. U ovom se članku obrađuju neka od najvećih takvih pitanja i izazova za zakonodavce.

  1. Uvodno
  2. Prava intelektualnog vlasništva i plagijarizam
  3. Zaštita osobnih podataka
  4. Kleveta i dezinformacije
  5. Je li proizvod umjetne inteligencije siguran za uporabu
  6. Zakonodavstvo EU-a – pogled unaprijed
  7. Zaključno
Hashtags:
#PravniRizici, #UmjetnaInteligencija, #ZaštitaOsobnihPodataka