(Ne)ustavnost zabrane rada trgovina nedjeljom od 1. srpnja 2023. godine

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
(Ne)ustavnost zabrane rada trgovina nedjeljom od 1. srpnja 2023. godine
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Valentino KUZELJ , stud. iur.
Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini od 1. srpnja 2023. godine u RH na snagu stupa dosad četvrti pokušaj uvođenja općeg pravila o zabrani rada trgovina nedjeljom. Navedenim je zakonskim uređenjem predviđen i određeni krug iznimaka od opće odredbe o zabrani rada trgovina nedjeljom, a novost u odnosu na prethodne pokušaje predstavlja mogućnost trgovaca (poslodavaca) da odrede 16 nedjelja godišnje kao radne. Ustavni sud RH u tri je navrata proglasio zabranu rada trgovina nedjeljom protivnom slovu hrvatskog Ustava te je u tom kontekstu moguće govoriti o ustaljenoj praksi. Stoga je potrebno novo zakonsko uređenje ocijeniti s motrišta ustavom dopuštenih razloga ograničenja slobode poduzetništva, zahtjeva ustavnog načela razmjernosti te standarda izgrađenih u dosadašnjoj ustavnosudskoj praksi.

  1. Uvod
  2. Načelna stajališta o zabrani rada nedjeljom u ustavnosudskoj praksi
  3. (Pr)ocjena udovoljenja ZIDZT-a zahtjevima koje pred zakonodavca postavlja Ustav
  4. Zaključak
Hashtags:
#RadNedjeljom, #Trgovina, #UstavniSudRH, #ZakonOTrgovini