Utjecaj prestanka pandemije na zakone i zakonska uređenja u RH

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Utjecaj prestanka pandemije na zakone i zakonska uređenja u RH
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Vlada RH je na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine donijela Odluku o proglašenju prestanka pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Odluka je stupila na snagu 13. svibnja 2023. godine. U ovom članku naznačit će se utjecaj činjenice proglašenja prestanka pandemije na neke zakone, s posebnim osvrtom na utjecaj na valjanost isprava.

  1. Odluka o proglašenju prestanka pandemije bolesti COVID-19
  2. Utjecaj prestanka pandemije na valjanost isprava
  3. Utjecaj pandemije na prava i obveze
  4. Zaključno
Hashtags:
#COVID19