RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2002
  • Članak:Javne nabave
  • Stranica:82.
  • Autor/i:Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Jedno od pravnih područja koje je nužno uskladiti sa zakonodavstvom EU-a je i područje javnih nabava.

Novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01. - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2002. usklađen je sa standardima Svjetske trgovačke organizacije koji se primjenjuju u području javnih nabava te s regulativom zapadnoeuropskih i razvijenih tranzicijskih zemalja.

U članku se daje prikaz osnovnih načela i postavki na kojima se temelji novi sustav javnih nabava.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)