Novosti u posebnim porezima - trošarinama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Novosti u posebnim porezima - trošarinama
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: