Od 1.I. 1998. novi način plaćanja gotovim novcem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Od 1.I. 1998. novi način plaćanja gotovim novcem
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: