Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u prosincu)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u prosincu)
Stranica:
181.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: