FIDIC - novi opći uvjeti ugovora o građenju i isporuci opreme

Časopis: Pravo i porezi - 2.2000
Članak:
FIDIC - novi opći uvjeti ugovora o građenju i isporuci opreme
Stranica:
12.
Autor/i:
Dr. sc. Branko VUKMIR
Sažetak:
Hashtags: