Osnove općeg i poreznog prava - uloga poreza u poreznoj i pravnoj državi

Časopis: Pravo i porezi - 7.2000
Članak:
Osnove općeg i poreznog prava - uloga poreza u poreznoj i pravnoj državi
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sažetak:
Hashtags: