RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2000
  • Članak:Pregled neoporezivih svota dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
  • Stranica:260.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)